DIGITALNI VIDEO

Sadržaj radionica: formati, planovi, pravila kadriranja i snimanja sekvenci, podešavanje audio-vizualnih parametara na kameri, snimanje i unošenje video, audio i grafičkih datoteka u računalo, montaža i izvoz datoteka.