MOBILNO NOVINARSTVO

Sadržaj radionica: mobilno novinarstvo i ljudska prava, mobilno novinarstvo i digitalno pripovijedanje, mobilno novinarstvo i digitalne tehnologije, mobilno novinarstvo i audio-vizualna produkcija, zaštita intelektualnog vlasništva i autorskih prava.