DIGITALNA FOTOGRAFIJA

Sadržaj radionica: principi kompozicije slike, dijelovi fotoaparata i fotografske opreme, rezolucija, ekspozicija, balans bijele boje, ISO osjetljivost, dubinska oštrina, osnovna svjetlosna pozicija,  unošenje i obrada slika na računalu, izvoz datoteka.