LJUDSKI RESURSI

Projektni tim

Žarko Čižmar, izvršni direktor
Danijel Borna Fiket, voditelj medijskog praktikuma

UPRAVNO VIJEĆE

Marin Žužul (Učiteljski fakultet), predsjednik udruge
Jelena Bračun Filipović (udruga OPA), zamjenica predsjednika udruge
Predrag Pale (Fakultet elektrotehnike i računarstva), član upravnog vijeća
Mislav Balković (Visoko učilište Algebra), član upravnog vijeća
Tena Perišin (Fakultet političkih znanosti), članica upravnog vijeća

STRUČNI SURADNICI

Projekti:
Ognjen Andrić, voditelj projekata
Dijana Dunaj, suradnica na projektima
Ana Markotić, suradnica na projektima

Radionice medijskog praktikuma:
Višnja Rajić, stručna suradnica za pedagogiju i didaktiku
Marina Gabelica, stručna suradnica za programe digitalnog pripovijedanja
Igor Nobilo, stručni suradnik za programe fotografije
Trpimir Vicković, stručni suradnik za programe radia
Dubravko Kuhta, stručni suradnik za programe oblikovanja zvuka
Branko Linta, stručni suradnik za programe video snimanja

Izdavanje udžbenika i priručnika
Krešimir Mikić, suautor udžbenika Fotografija
Milivoj Kuhar, suautor udžbenika Fotografija
Dubravko Kuhta, autor udžbenika Zvuk 1
Igor Crnković, suautor udžbenika Video
Marin Lukanović, suautor udžbenika Video

Filmska produkcija: Hrvatska domovina Marka Pola, Croatian Flower Garden
Nenad Obrenović, producent filmova
Miro Branković, autor filmova
Dubravko Prugovečki, montažer filmova
Robert Cerić, snimatelj filmova