PROJEKTI

Cilj Telecentra je razvoj medijske i informacijske pismenosti, digitalnih kompetencija i kulturnog poduzetništva djece i mladih. Telecentrovi projekti uključuju istraživanje potreba, razvoj i provedbu novih kurikuluma, izgradnju kapaciteta obrazovnih i kulturnih ustanova, multimedijsku produkciju obrazovnih i promotivnih sadržaja i međusektorsko umrežavanje na razvojnim projektima. U razdoblju od 2012. do 2017. Telecentar je proveo deset projekata financiranih iz fondova Europske unije.

European Youth News Exchange (Y-NEX)

U sklopu Y-NEX projekta razvijeni su kurikulumi 6 obrazovnih modula iz medijske pismenosti i ljudskih prava, mobilnog novinarstva i pripovijedanja, tehnologije i produkcije, intelektualnog vlasništva i digitalnog poduzetništva. Tijekom 2016. godine su organizirani međunarodni treninzi trenera u Španjolskoj, Irskoj, Belgiji i Hrvatskoj. Razvijena je online platforma za distribuciju multimedijskih sadržaja  y-nex.eu i pripremljeni MOOC (Massive Open Online […]

Youth e-Perspectives on Migrations (YeP)

U sklopu YeP projekta razvijeni su kurikulumi 4 obrazovna modula iz fotografije, digitalnog pripovijedanja, digitalnog novinarstva, online platformi i društvenih medija, te objavljeni prateći e-learning sadržaji na Moodle sustavu za e-učenje. U srpnju 2016. organiziran je međunarodni trening u Zagrebu na temu digitalnih vještina i migracija, uz sudjelovanje 6 e-facilitatora i 24 mladih iz Belgije, Španjolske i […]

Teaching coding and mobile devices in telecentres (CODEMOB)

U sklopu CODEMOB projekta provedeno je istraživanje o potrebama neformalnog obrazovanja iz programiranja i korištenja mobilnih uređaja za odrasle. Krajem kolovoza 2016. organiziran je trening trenera u Rovinju uz sudjelovanje 16 trenera iz Belgije, Španjolske, Mađarske i Hrvatske. Razvijeni su kurikulumi za 2 obrazovna modula iz programiranja i korištenja mobilnih uređaja. Projekt se provodi u […]

Generation 0101

U sklopu Generation 0101 projekta razvijeno je 7 obrazovnih modula za mlade iz programiranja, web dizajna, online suradnje, e-novinarstva, community radia, razvoja mobilnih aplikacija i digitalnog videa. Pilotirano je 5 obrazovnih modula, uz sudjelovanje 35 mladih polaznika u Zagrebu i Sisku. Organizirane su kampanje Get Online Week 2015 i 2016 i medijski promovirana važnost medijske i informacijske pismenosti i digitalnih […]

Provedba Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u području multimedije

U sklopu projekta razvijeni su standard zanimanja, jedna cjelovita i tri djelomične kvalifikacije u području multimedije, izmijenjena su dva studijska programa i provedeno stručno osposobljavanje zaposlenika visokoškolskih ustanova za provedbu HKO-a. Projekt se provodio u razdoblju od 18.06.2015. do 18.09.2016.  Partneri na projektu su bili Sveučilište Sjever, Visoko učilište Algebra, Hrvatska udruga poslodavaca i Telecentar. Telecentrov […]

i-Professional

U sklopu i-Professional projekta provedeno je međunarodno istraživanje o potrebnim kompetencijama profesionalaca u području multimedije, razvijen je kompetencijski okvir za medijske profesionalce, razvijeni kurikulumi i pilotirano 7 modula na Moodle sustavu za e-učenje. Ljetna škola za e-facilitatore u Rovinju: Projekt se provodio u razdoblju od 01.10.2013. do 30.09.2015.  Partneri na projektu su bili Institute for […]

TRANS e-Scouts – Empowering e-Facilitators for intergenerational dialogue

U sklopu Trans e-Scouts projekta razvijeni su obrazovni moduli i provedena obuka e-facilitatora za međugeneracijsko učenje u kojem su mladi podučavali starije digitalnim vještinama, a stariji mladima prenosili životna iskustva vezana uz zapošljavanje. Projekt se provodio u razdoblju od 01.10.2013. do 30.09.2015.  Partneri na projektu su bili D.O.T. i Esplai Foundation iz Španjolske, Langas į ateitį iz […]

Telecentre Multimedia Academy

U sklopu projekta provedeno je međunarodno istraživanje o potrebnim kompetencijama mladih u području multimedije, razvijeno je i pilotirano 6 kurikuluma i pratećih priručnika iz fotografije, zvuka, videa, digitalnog pripovijedanja, projektnog upravljanja i audio-vizualne produkcije. Projekt se provodio u razdoblju od 01.11.2012. do 31.10.20114.  Partneri na projektu su bili Telecentre-Europe iz Belgije, Foundation for Development of Democratic […]

Uniting Europe through digital empowerment

U sklopu projekta izrađena je baza podataka s primjerima dobre prakse europskih projekata za primjenu informacijsko-komunikacijskih tehnologija u obrazovanju, razvijena je online platforma za umrežavanje organizacija i pojedinaca u sektoru digitalnih tehnologija, te organizirane dvije međunarodne konferencije s dodjelom nagrada za najuspješnije projekte i e-facilitatore. Projekt se provodio u razdoblju od 01.11.2012. do 31.10.2015.  Partneri na projektu […]

Medijska pismenost za 21. stoljeće

U sklopu projekta organizirana je posjeta konferenciji Media and Learning u Bruxellesu, izdani su strukovni udžbenici za video, zvuk i fotografiju, renovirani i opremljeni audio-vizualni studio i multimedijska učionica, provedena obuka strukovnih nastavnika i učenika, provedeno istraživanje Medijska pismenost u Hrvatskoj i organizirana međunarodna konferencija u Opatiji. Projekt se provodio u razdoblju od 22.09.2012. do 21.09.2013.  Partneri na […]

Institucionalna podrška

Telecentar je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju  i/ili razvoj udruge. Institucionalna podrška je ugovorena za trogodišnje razdoblje od 2016. do 2018. godine.